מס שבח מקרקעין

איך מקבלים פטור מתשלום מס שבח מקרקעין?

מוכרי דירות זכאים לפטור מתשלום מס שבח מקרקעין כל עוד הם עומדים בתנאים של רשות המיסים ומגישים בקשה מסודרת. מועד הבדיקה המומלץ בנוגע לשאלה האם פטור כזה בכלל רלוונטי הוא לפני מועד חתימת העסקה. כך ניתן לא רק להגדיל את הסיכוי לסיים את התהליך של פטור מתשלום מס שבח מקרקעין בזמן, אלא גם להיערך מראש ובמידה ובכל זאת יוטל תשלום קנס.

בדיקה משפטית יסודית היא הדרך היחידה לבדוק האם ישנו פטור על מס שבח מקרקעין. בעקבות הבדיקה יכול המוכר להחליט האם להמשיך להציע את הדירה למכירה או להמתין בתזמון העסקה. הסוגיה העיקרית בהקשר הזה היא לבחון האם הדירה שעומדת למכירה הושבחה בפועל, ומה יהיה התשלום בגין אותה השבחה לכאורה. בדיקת שווי הרכישה וההוצאות בגין הדירה אמורים להעניק אינדיקציה אמינה לגבי השבח ובה ניתן להשתמש כדי להחליט האם להפעיל את הפטור.

כיצד מגישים בקשה לפטור ממס שבח?

בקשה לפטור ממס שבח מגישים במסגרת הדיווח של ההצהרה על מכירת הדירה וישירות לאגף מיסוי מקרקעין. לפי הסעיף הרלוונטי בחוק, מוכר זכות במקרקעין יכול להגיש לאגף המיסוי את הבקשה בתוך 30 ימים ממועד המכירה. במסגרת הגשת הבקשה עליו לציין את הפרטים של הזכות הנמכרת, את הפרטים של העסקה, את התמורה עבור רכישת הזכות, את תאריך הרכישה ואת התמורה כפי שנקבעה בתאריך המכירה. בנוסף, עליו לצרף מידע על ניכויים ותוספות שהמוכר תובע לצורך חישוב מס שבח מקרקעין.

התייעצות עם אנשי מקצוע מעלה את הסיכוי לממש פטור לתשלום מס שבח מקרקעין או לבדוק מתי עדיף לוותר עליו. כדאי לערב את אנשי המקצוע בשלב מוקדם ולא להתפשר על השירות שלהם.

מודעות פרסומת