נוהל גילוי מרצון

מה הוא נוהל נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון

מסלול נוהל גילוי מרצון מאפשר לפונים לדווח באופן אנונימי על עבירות מס שהתקיימו בארגון בו הם עובדים. הנוהל מאפשר שמירה על סודיות המדווח לפרק זמן ארוך, אשר בסופו עליו לחשוף את שמו. נוהל זה מגדיל את כמות הדיווחים על העלמות מס שלא בזדון ומאפשר דיווח גם לאנשים החוששים מן ההשלכות המיידיות של דיווח זה. במאמר הבא נפרט את הדרישות והיתרונות של נוהל גילוי מרצון.

מה הן הדרישות והיתרונות של נוהל גילוי מרצון

  • אנונימיות: מסלול נוהל גילוי מרצון מאפשר דיווח אנונימי אודות עברות מס שהתקיימו בחברה בה עובד המדווח, או בעסקים משפחתיים אשר ברשותו.
  • פרטים מדויקים: בדומה לנוהל הרגיל, גם בגילוי מרצון האנונימי יש לספק את כל פרטי תקרית העלמת המס – למעט פרטי המדווח. רשויות המס ידעו מי המדווח אך לא יחשפו את שמו עד לסיום התהליך.
  • תוקף האנונימיות: תקופת האנונימיות מוגבלת ל-90 ימים מאז הדיווח, אך במידת הצורך ניתן להאריכה פעם אחת. זכרו כי יש לבקש הארכה זו, משום שאינה ניתנת באופן אוטומטי. לרוב הרשויות נעתרות ברצון ואף מקנות הארכות נוספות במידת הצורך.
  • הגורם המאשר: הגורם המוסמך לאישור בקשות של נוהל גילוי מרצון הינו סמנכ"ל מודיעין וחקירות בכיר של רשויות המס. הבקשות מוגשות אליו בלבד ורק הוא מוסמך לאשרן או לבטלן.

ניתן לדווח על העלמות מס גם באופן אנונימי

במידה והינכם קנאים לפרטיותכם, תוכלו לדווח על עבירות מס שנחשפתם אליהן או לקחתם בהן חלק באמצעות נוהל גילוי מרצון. מטרת הנוהל הינה לאפשר לכם לדווח בראש שקט ולא לדאוג להשלכות מיידיות של הדיווח על תנאי ההעסקה שלכם.

מודעות פרסומת