דיבידנד מוטב

דיבידנד מוטב

הכירו את הדיבידנדים

על הדיבידנד שמענו לא פעם במדורי כלכלה ולעתים בחדשות ולא תמיד ברור מה זה . דיבידנד הוא תשלום שהחברה מעניקה לבעלי המניות שלה בגין רווחי החברה. כשאדם רוכש מניות, הוא רוכש חלק קטן מחברה ציבורית. חברות ציבוריות כיום הן החברות הגדולות בעולם ומגיעות לשווי של מיליארדים. לכל חברה כזו יש אלפי בעלי מניות ועם הצגת רווחים של החברה והגדלת תחום פעילותה, ערך המניה עולה ואז במכירת המניה בעל המניות יכול ליצור רווח. הדיבידנד מחולק בדרך לבעלי המניות, בדרך כלל במזומן, בגלל הרווחים של החברה ללא קשר למסחר בהן, אז איך זוכים בדיבידנד מוטב?

pianowhtside-1000x1000

אז מה זה דיבידנד מוטב?

על כל רווח שאדם זוכה במדינה הוא מחויב במס. הרווח הזה יכול להגיע מתלוש המשכורת, הוא יכול להגיע מהכנסות מלקוחות שונים בתור חברה בע"מ או בתור עוסק מורשה, בגין השקעות פיננסיות שבוצעו דרך הבנקים וחברות מימון וגם בגין הדיבידנדים והרווחים מהמסחר במניות. המס על דיבידנד גדול מאוד וניתן בערך של שלושים אחוזים ומעלה ודיבידנד מוטב הוא דיבידנד שזוכה למס מופחת של 25 אחוזים. ובה המס ניתן לפי גובה הדיבידנד, כאשר בחלוקת דיבידנדים של מאות אלפי שקלים ואף יותר, המס משמעותי מאוד.

תנאים לחלוקת דיבידנד מוטב

כדי לקבל את המס במס המופחת, יש לעמוד במספר תנאים. דיבידנד מוטב יכול להיות מחולק לבעלי המניות רק מרווחים שהושגו עד השלושים ואחת לדצמבר 2016. כל רווח שהושג לאחר מכן לא יוכל לקבל את המס המופחת והמבוקש. בנוסך, על ממוצע ההכנסות של בעל המניות לעמוד ביעד מסוים. כך למשל ממוצע ההכנסות שלו בין שנים 2017 ל2019 צריך להיות גבוה יותר ממוצע ההכנסות שלו בין שנים 2015 ל2016. אי עמידה בתנאים שוללת את הזכות לקבלת דיבידנד מוטב.

 

מודעות פרסומת