יתרות חובה

מהן יתרות חובה?

יתרות חובה מייצגות סכום כסף מסוים שבו עולים החיובים בחשבון על כל הזיכויים. במילים אחרות, הן מצביעות על כך שמישהו חייב לבעל החשבון כספים. בעזרת מעקב אחר יתרות חובה ניתן למנוע הפסדים כספיים ולמזער נזקים. כמו כן, את היתרות יש לבדוק לאורך זמן ועל בסיס כלים חשבונאיים. בירור אחר יתרות חובה חייב להיות חלק בלתי נפרד מההתנהלות השוטפת של עסקים, ארגונים ועצמאים.

pianowhtside-1000x1000

החל מחודש דצמבר 2016 ובעקבות חוק התייעלות כלכלית אושרו תקנות שמשפיעות גם על הנושא של יתרות חובה. שינוי החקיקה קובע בין היתר שמשיכת כספים מחברות על ידי בעלי מניות מהותיים או קרובם יעברו מיסוי בגין יתרות חובה.

החוק גם קובע שיש לדווח על משיכת כספים בסכום שעולה על 100 אלף ש"ח כעל הכנסה רשמית במסגרת הדוח השנתי, בהתאם להתניות השונות. כאן המשמעות היא שלא ניתן למשוך כספים בלי לשלם עליהם מס וגם שאי-דיווח על ההכנסות האלה בדוח השנתי זהה לחלוטין למצב שבו אדם לא מצהיר על הכנסות מעסק או מכל מקור כלשהו אחר. זו עבירה פלילית חמורה שכרוכה גם בקנס כספי לא מבוטל וחשוב להיזהר ממנה.

איך מונעים את תשלום המס?

תכנון מס עם רואה חשבון יכול לסייע לבעלי חברות לצמצם את תשלום המס שבו הם חייבים. רצוי לבצע את תכנון המס בשלב מוקדם ככל האפשר, אך תוך כדי היכרות עם ההתניות הקבועות בחוק. בעזרת תכנון המס ניתן להגיע למצב שבו יתרות חובה לא עולות על 100 אלף ש"ח ולברר על משיכת כספים בסכומים מצטברים אחרים.

לסיכום, יתרות חובה קיימות בסקטור העסקי במטרה לסייע לזהות את הפער בין ההכנסות וההוצאות ומשיכתן יכולה להתבצע בתכנון מס.

מודעות פרסומת