גילוי מרצון

מה הוא נוהל גילוי מרצון

מטרתו של נוהל גילוי מרצון

מטרתו של נוהל גילוי מרצון הינה לאפשר לבעלי תפקידים בתאגידים ובעלי עסקים לדווח מרצונם על עבירות שעברו בהתאם לחוקי המיסים, לתקן את טעויותיהם ודיווחיהם ולדווח על הדבר בזמן אמת.

pianowhtside-1000x1000.jpg

מה הוא נוהל גילוי מרצון

  • מטרה: לאפשר מעקב ותיקון טעויות בדו"חות של ארגונים, ולתת הזדמנות שנייה לתאגידים אשר חטאו והפרו את החוק בתום או בחוסר תשומת לב.
  • מי יכול לקיים את הנוהל: כל בעל תפקיד המהווה חלק מארגון, תאגיד או עסק יכול לדווח על עבירות על חוקי המס.
  • מי אוכף את הנוהל: רשות המיסים מטפלת בנוהל גילוי מרצון. רק סמנכ"ל מודיעין וחקירות בכיר יהיה מוסמך לאשר בקשת גילוי מרצון.
  • השלכות משפטיות: רשות המיסים ופרקליטות המדינה מתחייבות כי לא יינקטו תהליכים פליליים נגד הפועלים לפי חוקי נוהל גילוי מרצון.
  • כנות: על הליך הגילוי מרצון להתבצע בכנות ובתמימות. במידה ותיווכח כי הייתה כוונת תחילה לעבור על החוק, הנוהל לא יכובד והעוברים על החוק יישאו בהשלכות.
  • תזמון: על נוהל גילוי מרצון להתקיים ברגע הגילוי של העבירות, ולא לאחר שמתבצעת חקירה פלילית על הגורם החשוד בהעלמת מס.
  • על המידע להיות מידע חדש: רק מידע שאינו ידוע מראש לרשויות המס (בהתאם לחקירות הנערכות ברגע הגילוי) יכובד ויזכה למענה הראוי ולנסיבות המקלות.

חשיבותו של הנוהל

במדינה דמוקרטית חשוב לשמור על חוקי הממשל. המיסים הנגבים מאזרחי המדינה משמשים אותם בתחומי הביטחון, החינוך והרווחה. כל אזרח במדינה מתוקנת מחויב לשלם מס כהלכה, הן בהתאם להכנסתו והן במוצרים אותם הוא רוכש. העלמת מס הינה עבירה חמורה על החוק ודינה מאסר. נוהל גילוי מרצון מאפשר לאנשים לשמור על אכיפת החוקים ותורם לעתיד מדיני וחברתי טוב יותר.

 

מודעות פרסומת